Ο ηλεκτρολόγος Δήμος Ιωάννης, μαζί με την άρτια καταρτισμένη ομάδα της επιχείρησής του, παρέχει πλήρη  κάλυψη και αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την κατασκευή  εγκαταστάσεων σύγχρονων κτιρίων. Αναλαμβάνει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, συντηρήσεις κτιρίων και πινάκων,  ανακαινίσεις οικιών και καταστημάτων, μελέτες φωτισμού και φωτισμούς ασφαλείας.
Εκδίδει πιστοποιητικά Δ.Ε.Η., αφού πρώτα ελεγχθεί η ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος και χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές. Αποκαθίστανται άμεσα τυχόν κακοτεχνίες και ελλείψεις, για να προχωρήσει η διαδικασία της έκδοσης του πιστοποιητικού.
Είναι ένας από τους πιο ικανούς ηλεκτρολόγους με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Εγγυάται τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και τη διεκπεραίωση οποιαδήποτε εργασίας με βάση τους καινούριους κανονισμούς ασφαλείας έτσι ώστε να παρέχεται η καλύτερη δυνατή κάλυψη στο χρήστη και χειριστή τους.
Το ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιμοποιεί αποτελείται από τα πλέον σύγχρονα εργαλεία και ποικίλα ηλεκτρικά όργανα, εξοπλισμό δοκιμών και μέσα συγκόλλησης. Σε συνδυασμό με την άριστη τεχνογνωσία, καταφέρνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας: